Regulamin warsztatów | lovelajf.pl

Regulamin warsztatów

 

 1. Aby zapisać się na warsztaty wystarczy kliknąć „zarezerwuj miejsce ”na stronie internetowej https://lovelajf.pl/rozwoj-osobisty/warsztat-rozwojowy-podroz-do-siebie/. Zostaniesz wtedy przeniesiony do strony sklepu gdzie jest informacja o koniczności zapłacenia zadatku. Kliknij ”dodaj do kosza” a następnie wpisz dane uczestnika i dokonaj płatności (w razie wystąpienia trudności z dokonaniem płatności za pośrednictwem systemu do zapisów prosimy o kontakt mailowy: martina.zawadzka@gmail.com). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Możesz również wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy martina.zawadzka@gmail.com i zapłacić zadatek (300zł) przelewem na poniższe dane:

Mdg Dominik Gawroński

14 1020 5024 0000 1402 0189 1845

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach dokonywany jest zwrot wpłaconej kwoty (nie zadatek) z potrąceniem:
  10% – w przypadku rezygnacji dokonanej min. 14 dni przed warsztatem
  50% – w przypadku rezygnacji dokonanej między 14 a 7 dniem przed warsztatem
  W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni przed warsztatem zwroty nie są wykonywane. Powyższe procenty liczone będą od kwoty drugiej wpłaconej raty. Zadatek jest bezzwrotny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, czy też terminu Warsztatów w przypadku  nadzwyczajnych okoliczności (np. choroba prowadzącego zajęcia, obostrzenia epidemiologiczne, zdarzenia losowe, itp.) lub w przypadku braku zebrania się  wystarczającej liczby Uczestników, o czym Organizator poinformuje Uczestników Warsztatu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Organizator może odwołać Warsztaty przed planowanym wydarzeniem w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Organizatora (m.in. obostrzeń epidemiologicznych) lub w przypadku braku zebrania się wystarczającej liczby Uczestników, o czym Organizator poinformuje Uczestników telefonicznie albo mailowo. Wówczas następuje zwrot całej wpłaconej tytułem uczestnictwa w Warsztatach sumy pieniędzy w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania Uczestnika o konieczności odwołania Warsztatów. Z tytułu odwołania Warsztatów Uczestnikom nie  przysługuje dodatkowe roszczenie odszkodowawcze.
 4. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres martina.zawadzka@gmail.com najpóźniej 1 dzień przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnicząc w zajęciach Uczestnik oświadcza, że zgodnie ze swoim aktualnym stanem  wiedzy jest zdrowy, nie jest podejrzany o zakażenie COVID -19 i nie miał kontaktu z osobą  zakażoną COVID -19.
 6. W Warsztatach nie mogą uczestniczyć osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, objęte kwarantanną, izolacją, czy nadzorem epidemiologicznym.
Scroll to Top