POLITYKA PRYWATNOŚCI | lovelajf.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Przedmiotowy dokument określa prawa i
zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w sklepie internetowym Lovelajf.pl.pl

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie
ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z poźn. zm.). W zakresie
nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO
oraz ww. Ustawa o ochronie danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych
jest Martina Zawadzka, ul. Piwna 1, 87- 300 Brodnica

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: martina.zawadzka@gmail.com adres
pocztowy: Martina Zawadzka, ul. Piwna 1, 87- 300 Brodnica

Skąd mam Twoje dane.

Podane dane otrzymaliśmy od Ciebie
podczas zakładania konta, poprzez wyrażone zgody, a także później, w związku z
transakcjami dokonywanymi w Sklepie internetowym lovelajf.pl

Cel i podstawa prawna oraz okres
przetwarzania Twoich danych osobowych przez lovelajf.pl w restrukturyzacji

Przetwarzamy Twoje dane osobowe,
ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w Sklepie
Internetowym Lovelajf.pl, tym w celu realizacji umów sprzedaży. Poniżej
przedstawiamy wszystkie cele w ramach, których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach
  korzystania z ze Sklepu internetowego Lovelajf.pl;
 • zapewnienie obsługi Twojego konta, transakcji i
  rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji (np. na podstawie rękojmi lub
  gwarancji) przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas
  kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe i głosowe
  Skype, GG oraz pozostałe wybrane przez Ciebie kanały komunikacji);
 • przekazywania Ci materiałów marketingowych,
  informacyjnych, składania ofert handlowych oraz działań promocyjnych
  prowadzonych obecnie bądź w przyszłości (marketing bezpośredni) – w
  przypadku udzielonej przez Ciebie zgody.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od
nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu LOVELAJF.PL którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich
  innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych,
  zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie
  internetowym Lovelajf.pl
 • optymalizacji funkcji strony na podstawie
  przeglądanej przez Ciebie treści.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
możesz wycofać w dowolnym momencie korzystając z Panelu Użytkownika.

Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez
czas korzystania z konta założone w Sklepie internetowym Lovelajf.pl, a po
usunięciu konta w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem
  umowy maksymalnie przez okres 10 lat,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów
  prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki
nie wycofasz zgody, w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia. W zakresie
organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w
których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich
trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych
osobowych ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w,
tym w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym Lovelajf.pl.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy
mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze
Sklepu internetowego Lovelajf.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa,
możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów
rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest
dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec LOVELAJF.PL
S.A. w restrukturyzacji w zakresie przetwarzanych danych?

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych
  osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
  przetwarzania,

A w przypadku gdy Twoje dane są
przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w
jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach
zawartej umowy (dane są niezbędne w celu realizacji umowy), a także możesz
dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od LOVELAJF.PL jako administratora Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z
przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo w każdym momencie do
wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu
bezpośredniego, oraz w razie gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa
się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a
sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem
lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Informujemy, że Twoje dane mogą być
profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny
zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania
reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Tobie preferencje, a także do
wewnętrznych analiz. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie
danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich,
informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o
adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych
urządzeniach. LOVELAJF.PL wykorzystuje ww. informacje do oceny Twoich
preferencji i zainteresowań. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną
dla Ciebie ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego
serwisu. Twoje dane nie podlegają jednak automatycznemu podejmowaniu decyzji.
Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków
prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Informacja o plikach cookies.

Cookies to pliki tekstowe, które są
zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do
rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są
pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do
ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń. Lovelajf.pl SA w
restrukturyzacji używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania
informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać
indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i
bardziej dostosowane do jego wymagań.

Scroll to Top